HTML

Memento70

A Memento70 a kormány által kiírt Civil Alap pályázaton elnyert támogatásokat visszautasító szervezetek és személyek szövetsége. Célunk, hogy Magyarországon és a határokon túl lehetőséget biztosítsunk minden zsidó és nem zsidó szervezetnek és személynek arra, hogy támogatásukkal mozgalmunk mellé állva kifejezhessék független véleményüket. A hiteles, méltó megemlékezés mindannyiunk ügye. Mi tisztán emlékezünk. http://www.memento70.hu/ 11707024-20386324

Friss topikok

Címkék

1914 (1) Angelo Rotta (1) ártatlanok (1) Aschner Lipót (1) Auschwitz (5) Bajcsy-Zsilinszky Endre (1) Basch Andor (1) Bechtold Károly (1) bemutatkozás (1) betiltottak (2) Bródy Imre (1) bródy sándor (1) Bródy Sándor (1) Carl Lutz (2) csillagosházak (1) d-day (1) Dachau (1) deportálás (4) Eichmann (1) életmenete (1) első (1) emlékezés (1) Farkas István (1) felújítás (2) fénykép (1) Fenyő Miksa (3) foci (1) Fradi (1) Frankl Antal (1) FTC (1) Gaál Béla (1) Gárdi Jenő (1) Glück József (1) Gusztáv király (1) győr (1) György Oszkár (1) hanoar (1) Herzl Tivadar (1) holokauszt (35) Horthy (1) Horthy Miklós (1) I. világháború (1) irodalom (1) Izrael (1) június 6. (1) Karácsony Benő (1) Kasztner-zsidók (1) kiállítás (3) Lakner Artúr (1) levél (1) Lőw Imanuel (1) Lőw Immánuel (1) Magyar Színházi Társaság (2) megem (1) megemlékezés (9) Meseautó (1) Molnár Ferenc (1) moson (1) munkaszolgálat (1) normandia (1) nyíregyháza (1) OMIKE (1) orvos (1) Pécs (2) Petschauer Attila (1) Pius pápa (1) program (9) Radnóti Miklós (1) Révész Béla (1) Rós Hásáná (1) rózsaszín háromszög (1) Sárvár (1) Scheiber Sándor (1) sopron (1) sport (1) Szabadkay József (1) Szatmárnémeti (1) szeged (1) Szentes (1) szeperno (1) színház (2) szombathely (1) tábori levelek (1) tag (3) történelem (2) túlélő (2) új év (1) UTE (1) üvegház (1) Üvegház (1) vers (2) videó (5) Wallenberg (1) Weiner László (1) Weiner Leó (1) Weisz Árpád (1) Címkefelhő

A XX. század egyik legszörnyűbb napja, amikor a legrettenetesebb kifejezések kerültek egy törvény szövegébe

2014.09.16. 11:49 :: memento70

79 évvel ezelőtt hirdették ki a III. Birodalomban az állampolgársági törvényt. A történeteket figyelemmel kísérők számára ez a döntés nem volt váratlan, hiszen Hitler 1933-as győzelme után sejteni, tudni lehetett, hogy ez bekövetkezik.

juden.jpg

§1. (1) Az állampolgár, aki a Német Birodalom védelmi közösségéhez tartozik és annak azért különösen le van kötelezve. (2). Az állampolgárság a birodalmi és állampolgári törvény előírásai alapján nyerhető el.

§2. (1) Birodalmi állampolgár csak német vagy rokon vérű személy lehet, aki viselkedésével bebizonyítja, hogy hajlandó és képes arra, hogy hűséges legyen a német néphez és birodalomhoz. (2) A birodalmi állampolgársági jog a birodalmi állampolgári oklevél elnyerésével lép életbe. (3) A birodalmi állampolgár a törvények szerinti teljes politikai jogokkal van felruházva.

§2. (1) Az 1. § előírásai érvényesek a zsidó keverék állampolgárokra is. (2) Zsidó keverék az az állampolgár, aki egy vagy két zsidó fajú nagyszülőtől származik, ha az 5§ értelmében nem minősül zsidónak. Minden további nélkül zsidónak tekintendő az a nagyszülő, aki a zsidó hitközség tagja volt.

§3. Csak a birodalmi állampolgár birtokosa a teljes politikai jogoknak és mint ilyen van szavazati joga politikai szavazásokon és van joga hivatali tisztséget ellátni. A birodalmi belügyminiszter vagy az ő általa kijelölt hivatal egy átmeneti időre kivételeket jelölhet ki a nyilvános hivatalok ellátására. A vallási közösségek eseteit ez nem befolyásolja.

§4. Zsidó nem lehet birodalmi állampolgár. Nincs szavazati joga politikai ügyekben, nem lehet hivatalnok. (2) Zsidó hivatalnokok 1935 december 31-ével nyugalmi állományba kerülnek. Ha ezek a tisztviselők az első világháborúban a Német Birodalomért vagy szövetségeseiért harcoltak, akkor nyugdíjas korukig megkapják nyugdíjként az utolsó teljes fizetésüket, de ezek nem növekednek a szolgálati kor növekedésével. A nyugdíjas kor elérésével az utolsó nyugdíjképes fizetés alapján lesz a nyugdíj megállapítva. (3) A vallási közösségek eseteit ez nem befolyásolja.

§5 (1) Zsidó az, aki legalább három teljesen zsidó fajú nagyszülőtől származik. A 2§ 2. bekezdése alkalmazandó. (2) Zsidónak tekintendő a legalább két teljesen zsidó fajú nagyszülőtől származó zsidó keverék állampolgár, aki: A törvény meghozatalakor a zsidó vallási közösség tagja volt vagy utána lett annak tagja. A törvény meghozatalakor zsidóval volt házas vagy utána házasodott össze zsidóval. Aki az 1. bekezdés szerinti zsidóval kötött olyan házasságból származik, melyet az 1935 szeptember 15-i, a német vér és a német becsület védelme érdekében hozott törvény meghozatala után kötöttek. Aki egy az 1. bekezdés szerinti zsidóval való házasságon kívüli kapcsolatból származik és 1936 július 31-e után születik házasságon kívül.

Attól a felismeréstől áthatva, hogy a német vér tisztasága a német nép fennmaradásának előfeltétele, és eltelve azzal a szándékkal, hogy a német nép fönnmaradását a jövőre nézve biztosítsa, a birodalmi gyűlés a következő törvényt hozta meg egyhangúlag, melyet ezennel nyilvánosságra hozunk:

§1. (1) Zsidók és német vagy rokon vérű állampolgárok állampolgárok közti házasságkötés tilos. Ennek ellenére kötött házasságok semmisek, akkor is, ha ennek a törvénynek a megkerülésére külföldön kötötték őket. (2) Semmisségi vádat csak az ügyészség emelhet.

§2. Házasságon kívüli kapcsolat zsidók és német vagy rokon vérű állampolgárok között tilos.

§3. Zsidók nem alkalmazhatnak német vagy rokon vérű 45 év alatti női állampolgárokat háztartásukban.

§4. (1) Zsidók nem húzhatják fel a birodalmi és nemzeti zászlót és nem mutathatják a birodalmi színeket. (2). Zsidó színek mutatása ezzel szemben megengedett zsidóknak. Ennek a jognak a keresztülvitele az állam védelme alatt áll.

törvények1_1.jpg

1935. szeptember 15-én kerültek nyilvánosságra azok a jogszabályok, melyek Németországban törvényerőre emelték az ott élő zsidók teljes jogfosztottságát. A zsidókat megfosztották a – faji alapon meghatározott – állampolgársági jogaitól, egyúttal pedig drasztikus lépéseket tettek totális kirekesztésük érdekében.

Adolf Hitler már a Mein Kampfban megírta, hogy mit is gondol a zsidókról, a könyvében harcot hirdetett a zsidóság ellen, győzelme után jelentős erőket, a rohamosztagosokat, és elvakult, elvhű emberek tömegét mozgósította zsidók elnyomására.

A birodalmi kormányzat 1933 során kíméletlen antiszemita kampányt indított, mely során egyszerre vádolta a zsidókat a nyugati bankvilág és a kommunista Szovjetunió irányításával, ráadásul az első világháborúban elszenvedett vereséget és az igazságtalan versailles-i békét is az ő számlájukra írta. Már a nürnbergi törvények előtt elterjedtek azok a figyelmeztető táblák, melyek az üzletek és vendéglátóhelyek előtt tudatták a belépővel, hogy ott csak „árja” – vagyis német – vendéget hajlandóak kiszolgálni, illetve, hogy zsidókat nem látnak szívesen. A 79 évvel ezelőtt meghozott törvények ezt a „gyakorlatot” folytatták, immár törvényi felhatalmazással. Ekkor még sokan úgy gondolták, hogy itt, a jogfosztásnál megáll ez a szörnyű gépezet.

1935 szeptemberében ismételten Nürnbergben rendezték meg az NSDAP VII. kongresszusát, ennek keretein belül került aztán sor a hírhedt jogszabályok kihirdetésére. A törvény értelmében tehát a zsidók nem minősültek többé német állampolgárnak, azonban azt, hogy ki tartozott ebbe a – jogfosztott – közösségbe, nem a vallási hovatartozás, hanem egy genealógiai – tehát faji – vizsgálat döntötte el. Ennek kritériumait az 1935. november 14-i kiegészítő rendelkezések tisztázták. A novemberben kiadott paragrafusokban a nácik különválasztották a „zsidó” és a „zsidó keverék” állampolgárok kategóriáját: utóbbiak megtarthatták állampolgárságukat, míg az előbbi csoportba soroltak – azok, akiknek legalább három nagyszülőjük zsidó volt, illetve akik ahhoz a felekezethez tartoztak; ezenkívül zsidó személlyel kötött házasság is jogfosztást eredményezett –, számos további szankcióval kellett szembenézzenek.

ujságcikk.jpg

A „német vér tisztaságának védelméről” szóló törvény döntő mértékben az előbbi jogszabályra támaszkodott, és az előbbi definíció alapján meghatározott zsidóságot igyekezett leválasztani a német társadalomról. 1935. szeptember 15-e után Németországban a nem-zsidóknak tilos volt zsidó férjet vagy feleséget választani, egyúttal pedig házasságon kívüli viszonyban sem élhettek egymással; az ilyen felek szexuális viszonyát mint „fajgyalázást” szigorúan megtorolták. Ezzel együtt a zsidók nem tarthattak 45 év alatti német cselédeket, nem használhatták a német jelképeket, és – a novemberi kiegészítés értelmében – 1935. december 31-én elvesztették állami hivatalaikat is.

A szeptemberben meghozott törvények tehát csak a kezdetét jelentették annak a szörnyű korszaknak, mely során a zsidó kisebbséget megfosztották életlehetőségeitől, majd pedig kiirtásra ítélték; 1943-ig a náci vezetés 13 alkalommal toldott kiegészítéseket a nürnbergi szégyenteljes törvényekhez, melyek következtében a zsidóság szó szerint pária sorba került.

A kitaszítottságtól már csak egyetlen lépés vezetett a deportálási tervekig, hogy aztán a náci vezetők az 1942-es wannsee-i konferencián végül a „végső megoldás” – vagyis a fizikai megsemmisítés – borzalmai mellett tegyék le voksukat.

A nürnbergi törvények tehát nem csak azért voltak rettenetesek, mert súlyosan diszkriminálták az ország bizonyos polgárait, hanem azért is, mert a bennük rejlő szörnyű logika végül elvezetett a deportálás, majd a népirtás gondolatáig. Hitler arra sarkallta a szövetséges és alárendelt államokat, hogy hasonló törvényeket léptessenek életbe. A német befolyás növekedése – különösen a második világháború évei alatt – egyet jelentett a nürnbergi törvények térhódításával, melyek így döntő szerepet játszottak a holokauszt borzalmaiban, több millió ember elpusztításában is.

A szörnyű következmények ismeretében talán meglepőnek hat, de a nürnbergi törvények a kihirdetés után nem keltettek komoly visszhangot; bár voltak, akik tiltakoztak ellene, a nagyhatalmak vezető politikusainak döntő többsége annyira le volt nyűgözve a hitleri Németország gazdasági növekedésétől és megerősödésétől, hogy a jogfosztó jogszabályoknak nem nyilvánítottak különösebb jelentőséget. Sajnos, a történelem később nem igazolta ezeket az optimista véleményeket.

Ugyanakkor az is igaz, hogy 1942-ig nem volt nyoma annak, hogy a III. Birodalom bármilyen antiszemita intézkedést követelt volna Magyarországtól. Ezzel szemben viszont a magyarországi törvények és rendeletek szigorúbban definiálták a „zsidó” fogalmát mint Németországban és kevesebb kivételt engedélyeztek. A nürnbergi törvények a negyedzsidókra semmilyen korlátozást sem tartalmaztak, a magyar törvények viszont igen. A nürnbergi törvények az elfogadható kitérés időpontját 1935-ben szabták meg, a magyar törvények viszont 1919-ben.. A nürnbergi törvények Hitlernek széles körben adtak lehetőséget arra hogy bárkit „árjásítson” és ő élt is ezzel a lehetőséggel, ezzel szemben Horthy csak igen korlátozott esetekben a törvény alóli hatály aló mentesíthetett, de nem „árjásíthatott”.

Ezeken túlmenően a magyar királyi honvédség bevezette a „zsidó vonatkozású” személy fogalmát azokra, akik ugyan nem estek a törvény hatálya alá, de egy nagyszülőjük, vagy házastársuk egy nagyszülője zsidó volt és számukra további korlátozásokat állított fel, például kizárta őket a vezérkari testületből.

A világ 1935-ben még nem ismerte fel, hogy a jogfosztottság hova vezethet. Akkor még tudomásul vették, hogy a III. Birodalom ilyen törvényeket hozott. Mindenki elfogadta, tudomásul vette azokat a szörnyű kifejezéseket, mint félzsidó, negyedzsidó, stb.

Jóval később ébredtek ennek a politikának a lényegére. Mindez a tévedés több millió embert ártatlan halálát jelentette, akik egy ideig németek, magyarok, lengyelek, stb- voltak, ám életük végén csupán zsidók, akiket el kellett pusztítani.

Azonban vannak olyanok, akik nem tanultak a történelemből. Magyarországon még most is írnak ilyeneket:

„Ez nem azt jelenti hogy minden zsidónak hatalmas IQ-ja van, de a többségüknek igen, főleg a hatalmon lévőknek. Ezt figyelembe kell venni, azzal együtt, hogy olyan dolgokról is tudomásuk van, amiket szándékosan nem osztanak meg a nemzsidókkal, például kiskapuk a törvényekben, illetve más dolgok, amik segítségével kib…nak a nemzsidókkal. Másrészről a GENETIKAI mentális retardáció nagyon magas a zsidó fajnál. A zsidóknak rengeteg génhibája van.A zsidók népük létszámához képest aránytalan számban szenvednek elmebetegségektől, a ritka fizikai betegségeik végtelen hosszú sora mellett.”

A Memento70 összefogás azért is jött létre, hogy végre tanuljunk a történelemből.

Mert tisztán emlékezünk.

 

29 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://memento70.blog.hu/api/trackback/id/tr996702685

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pcamp 2014.09.16. 23:46:12

Pontosan.
És ugye olvasunk egyszer a tényszerű előzményekről is? (pl. Benjamin H. Freedman)
Csak mert az úgy korrekt. Na nem politikailag. Ebben a témában bizony csak a negyvenes évektől kezdődik az időszámítás.
Relativizálni nem kell, nem is szabad, mint ahogy túlozni sem.
Minden bizonnyal itt sem a sarki fűszeres volt a hunyó...

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2014.09.16. 23:56:12

zsidózsidózsidózsidózsidózsidózsidózsidózsidó

a csapból is ez folyik! korunk pestise a zsidó! Ha egyszer valahova beteszi a lábát onnan se tűzzel se vassal nem lehet kiirtani, a zsidó ott elkezd szaporodni mint a dudva és szép lassan megfojtja az vendéglátóját! Nyomában jön a nyomor anarchia meg elnyomás, tudták ezt már babilonban, egyiptomban, rómában, spanyolországban, franciaországban, stb stb!

aljas mocsok gyilkos népség, nem hiszek az ajvékolásuknak,rosszabbak 1000000000x mint a nácik voltak, ezt most gázában is bebizonyították

DR. Smit Pal 2014.09.17. 03:10:39

Akarhogy is, de az nem lehet veletlen, hogy mar 5 ezer eve egyiptomban is uldoztek a zsidokat. Uldoztek oket romaiak, es egyaltalan nem sok olyan orszag van a foldon, ahonan elobb utobb ne uldoztek volna el oket.

betiltva.com/files/hubay_gondolatok_a_zsidokerdesrol.php

keresztyén szellemiségű strihkurva (törölt) 2014.09.17. 03:38:35

a poszt szerzője simán feljelenthető lenne holokauszttagadásért, a cím kisebbíteni próbálja a holokauszt jelentőségét

a cím helyesen, politikailag korrekten így KELL hogy hangozzon:

"A XX. század legszörnyűbb napja, amikor a legrettenetesebb kifejezések kerültek egy törvény szövegébe"

ki kell hagyni az "egyik" szót!
nem a XX. század egyik legszörnyűbb napja, hanem a XX. század legszörnyűbb napja
hiszen ha csak az egyik legszörnyűbb, akkor azzal kvázi relativizálja a szerző a holokauszt súlyát, ami mint tudjuk semmi máshoz nem hasonlítható szörnyűség, az emberi történelem legeslegsötétebb eseménye, nem pedig az egyik legsötétebb eseménye!!!

amúgy a zsidókra most is rájár a rúd:

www.latin-amerika.hu/hirek/aktualis/2262-2014-08-30-10-54-18

a hülye guatemalaiak se tudják még, hogy mit műveltek, kivetették maguk közül a kiválasztott, felsőbbrendű, mindenkinél különb nép tagjait, majd jól porig bombázzák őket és a világ végezetéig kártérítés fizetésére kötelezik őket

meg is érdemlik!
a zsidókkal senki ne baszakodjon, mert megtorolja az istenük (illetve ők maguk) hetedíziglen
ez az ő vallási, faji törvényük, amihez még a szekuláris zsidók is tartják magukat

szóval jobb a békesség, mindenki hagyja őket békén!!!!444!!

braue 2014.09.17. 05:34:51

Nekem Trianon volt a legszörnyűbb.

surja 2014.09.17. 06:34:53

Majd akkor fog érdekelni,ha a 100 millió kiírtott indiánról is tudomást vesznek a világon.Unom már,h a zsidók 80 éve abból élnek,h sajnáltatják magukat és azt hiszik,h rájuk különleges szabályok vonatkoznak a világon mindenhol.A zsidók semmivel sem különb nép,mint az ugyancsak üldözött kurdok, az ujgurok vagy épp a palesztinok..akiket épp a zsidók üldöznek.

herut 2014.09.17. 06:45:02

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: Aki komplett barom,abszolut tájékozatlan,vérgőzös mutáns,az ne dumáljon személytelenül! Merjen -egyedül is !- kiállni,névvel,címmel!Mered,csökkenthetetlen agyú?

surja 2014.09.17. 06:54:01

Az "anyukámtól hallottam" még nem tesz tájékozottá.
www.youtube.com/watch?v=mydbK35Bmns

Behajtó70 2014.09.17. 07:42:27

XX. század? Legszörnyűbb?

Örmény mészárlás?
Trianon?
Mogadisu?
Pol Pot?
Mao Cet Ung?
7.század (japán)
....

Nem vagy okos faszikám! Nagyon nem! Szövegeddel kegyeletsértést követsz el. Mert úgy kéne kezdened, hogy "Szerintem, a XX. század...." Nem pedig megmondóként osztani az észt.

braue 2014.09.17. 07:43:34

@herut: Látom te is névvel címmel írsz.

Mercyful Fate 2014.09.17. 07:48:42

Unalmas, hogy mindig csak a zsidók. Kommunizmus áldozatai? Nem kevesebb emberéletet követelt. Sokkal több életet elvevő, megnyomorító, ellehetlenítő eseményt lehetne felhozni mint amiről a cikk szól. Szánalmas, hogy egyesek még mindig ebből próbálnak hasznot húzni.

braue 2014.09.17. 08:01:06

@Mercyful Fate: És tehetik. Nem is kicsit. Pedig a valódi áldozatok, már nem nagyon írhatnak.

DFK 2014.09.17. 09:47:04

Próbálj meg Izrealben úgy letelepdeni, hogy anyai ágon nem vagy zsidó.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2014.09.17. 10:27:28

Sok szörnyű nap volt abban a században.

Gergely_it · http://gergo.me 2014.09.17. 10:34:04

@Behajtó70: egyetértek. Annyi véres tragédia és mészárlás történt a 20. században (még az ukránok kiéheztetését is ide lehet sorolni). Szerintem minden nép, kicsit jogosan, a maga veszteségét látja a leginkább tragikusnak.

Nincsenek zsidó felmenőim, de ma külföldinek számító magyarok sokan. Deportálás, megaláztatás, éhezés, szegénységbe taszítottság, bizony betegségek és halál ezek következtében... mindez "megvolt". És még nagyon sírnom sem szabad miatta, mert nehogy már relativizáljam a zsidó nép veszteségét... Nem tűnik tisztességes dolognak. Trianonról évtizedeken át hallgatni kellett. Úgy tűnik, még most is.

A zsidók nem gondolnak bele (leszögezem: én sajnálom őket is, ahogy mindenkit, akinek ártatlanul kellett meghalnia), hogy - ahogy valaki itt is írta - ha 80 év után még mindig ebből akarnak megélni (szellemileg és anyagilag is), akkor megint csak utálni fogja őket mindenki. És ebben az esetben, szerintem, jogosan. Nem felejteni kell, nem azt mondom, de nem lehet újra és újra feltépni ezt a sebet. Nekik sem jó,

Ha meg túl sok idejük van, egy kicsit töltsék ki azzal, hogy elgondolkodnak: amerikai szövetségeseikkel mit is okoztak a közel-keleten... gondolkodjanak el a palesztinokról, akiktől a hazájukat veszik fel (2000 év tálvlatából Róma is igényt tarthatna pl. a mi dunántúlunkra), a háborúskodásra és vérontásra, amit bizony ők is okoztak és okoznak, az amerikai barátaikra, akik szétverve az arab "diktatúrákat" egy kis olaj reményében, most olyan hatalmi vákumot teremtettek abban a régióban, hogy a szélsőséges iszlám szabadon söpör végig mindenen.

A zsidótörvények elfogadása tragikus volt, a Holokaszt is tragédia volt - de vannak éppúgy fájó, éppolyan szégyenletes, más népeket ért tragédiák is. A szuperlatívuszok nem lehetnek a zsidó nép és történelem kiváltságai.

Gergő - gergo.me

maxval a bircaman · http://maxval.co.nr 2014.09.17. 12:01:02

@surja:

1500-ban a világ összlakossága félmilliárd lehetett.

Az indiánok 90 %-a kihalt. Ennek minimális arány lett kiirtva, a nagy többség az európai betegségekben halt meg.

surja 2014.09.17. 12:10:44

@maxval a bircaman: Azt hiszem,h ilyen szinten tök mindegy,h 100 millió vagy csak 50 millió.A szisztematikus kiírtásuk tény és a kiírtottak száma így is messze meghaladja a 80 éve jajgató zsidókét.Nem tudom,h hány indián túlélőt láttál politikusoknál lobbizni a kártalanítás miatt..ez csak a zsidók szokása.

maxval a bircaman · http://maxval.co.nr 2014.09.17. 12:14:00

@surja:

A két ügy egészen más.

Az indiánokat sosem irtották iparszerűen.

surja 2014.09.17. 12:20:53

@maxval a bircaman: Nem tudom,h mit jelent nálad az "iparszerű írtás"..A tervszerű és szisztematikus írtásuk épp elég.Lehet okosnak lenni,de a történészek szerintem jobban utánajártak a történteknek.

Az első kormány teljes költségvetésének 80%-át az indián települések támadására költötte, hogy elvegyék fejlett farmjaikat. "A telepesek valószínűleg sohasem maradtak volna életben maguktól" - írja Jennings.
Amerika teljes lakosságának 80%-át pusztították el akkor.
Az amerikai holokausztról szóló lejegyzések szerint a gyarmatosítók vezetői városról városra jártak és szándékosan ölték meg az összes férfit, nőt és gyermeket.

A parancsok legfentebbről jöttek: George Washington utasítására legalább 28-30 szeneka várost, a mohawk, onondaga és kajuga nép összes várostát a földdel tették egyenlővé. George Washington azt írta, hogy az "indián országot el kell pusztítani".

Thomas Jefferson az indiánok teljes kiirtását tűzte ki célul. A Nobel-békedíjas Theodore Roosevelt "kedvezőnek" nevezte a bennszülött faj kiirtását.
Stannard azt írja, hogy a népirtás hivatalos állami politika volt.

maxval a bircaman · http://maxval.co.nr 2014.09.17. 12:46:12

@surja:

Gyarmatosítás, terjeszkedés, de nem népirtás.

braue 2014.09.17. 12:48:43

@maxval a bircaman: Hát, ha iparszerűen nem is, de táborokba (kijelölt területekre)kísérték, kényszerítették őket épp mint a zsidókat és bizony nem jó részük már a meneteket sem élte túl. Aki nem akart menni, az legyilkolták.

Bár a százmillió nekem is erősen túlzónak tűnik. Mennyi is volt akkoriban Nyugat-Európa lakossága, egy jóval magasabb ellátást nyújtó rendszerben?

maxval a bircaman · http://maxval.co.nr 2014.09.17. 12:55:13

@braue:

A cikk abszurd.

Eleve keveri a cikk Amerikát az USA-val.

Az összlakosság Amerikában lehetett 50 millió. Maradt 45 millió körül, a többi kihalt. A legfőbb ok: az európai betegségek.

Más részt, a cikk az USA-beli indiánellenes intézkedésekről ír.

surja 2014.09.17. 13:11:48

@braue: Amerika nem csak az USA-ból áll..az indiánok Kanadától Dél-Amerikáig mindenhol éltek

braue 2014.09.17. 14:10:24

@surja: Hát, ah nem mondod, hülyén halok meg.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2014.09.18. 09:03:22

@Gergely_it: Náczi vagy és antiszemita.
:))
De amúgy igazad van.
süti beállítások módosítása